प्राचीनकाल की महत्वपूर्ण पुस्तकें

प्राचीनकाल की महत्वपूर्ण पुस्तकें

1- अस्टाध्यायी      –        पांणिनी
2- रामायण             –       वाल्मीकि
3- महाभारत         –         वेदव्यास
4- अर्थशास्त्र          –        चाणक्य
5- महाभाष्य             –     पतंजलि
6- सत्सहसारिका सूत्र  –    नागार्जुन
7- बुद्धचरित            –      अश्वघोष
8- सौंदरानन्द            –     अश्वघोष
9- महाविभाषाशास्त्र   –     वसुमित्र
10- स्वप्नवासवदत्ता   –     भास
11- कामसूत्र        –          वात्स्यायन
12- कुमारसंभवम्   –        कालिदास
13- अभिज्ञानशकुंतलम्  –  कालिदास
14- विक्रमोउर्वशियां      –  कालिदास
15- मेघदूत         –           कालिदास
16- रघुवंशम्        –          कालिदास
17- मालविकाग्निमित्रम्  – कालिदास
18- नाट्यशास्त्र       –       भरतमुनि
19- देवीचंद्रगुप्तम     –     विशाखदत्त
20- मृच्छकटिकम्    –      शूद्रक
21- सूर्य सिद्धान्त  –         आर्यभट्ट
22- वृहतसिंता      –         बरामिहिर
23- पंचतंत्र।                  विष्णु शर्मा
24- कथासरित्सागर –        सोमदेव
25- अभिधम्मकोश    –     वसुबन्धु
26- मुद्राराक्षस        –       विशाखदत्त
27- रावणवध।              भटिट
28- किरातार्जुनीयम्    –   भारवि
29- दशकुमारचरितम्   –  दंडी
30- हर्षचरित        –        वाणभट्ट
31- कादंबरी          –      वाणभट्ट
32- वासवदत्ता       –      सुबंधु
33- नागानंद            –    हर्षवधन
34- रत्नावली            –   हर्षवर्धन
35- प्रियदर्शिका       –     हर्षवर्धन
36- मालतीमाधव       –  भवभूति
37- पृथ्वीराज विजय  –   जयानक
38- कर्पूरमंजरी      –      राजशेखर
39- काव्यमीमांसा      –   राजशेखर
40- नवसहसांक चरित  – पदम् गुप्त
41- शब्दानुशासन     –  राजभोज
42- वृहतकथामंजरी   –   क्षेमेन्द्र
43- नैषधचरितम      –     श्रीहर्ष
44- विक्रमांकदेवचरित  – बिल्हण
45- कुमारपालचरित   –   हेमचन्द्र
46- गीतगोविन्द        –    जयदेव
47- पृथ्वीराजरासो     –    चंदरवरदाई
48- राजतरंगिणी      –     कल्हण
49- रासमाला          –     सोमेश्वर
50- शिशुपाल वध    –      माघ
51- गौडवाहो           –     वाकपति
52- रामचरित          –      सन्धयाकरनंदी
53- द्वयाश्रय काव्य   –      हेमचन्द्र
admin
admin
Himani Agyani is an Eminent Astrologer who has chosen Tarot Cards Reading in the Vedic Astrology discipline as her Dreaming Career. In the year 2002, she is Doctorate in Naturopathy Yoga and Meditation. She has become the person, what she definitely wanted to become in her life. She is an expert of Tarot Cards Reading, with an excellent level of intuitive and calculative in nature. Tarot Cards Reading is her passion and it is in her blood as well. She was born in a Brahmin Family (Uttrakhand, India) where her Grand Father and other senior generations were actively involved in the spiritual practices.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

वार्षिक राशिफल 2020
error: Content is protected !!